You are here:

Reklamacije i povrati

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, članak 72., potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana te zahtijevati povrat sredstava od prodavatelja. Rok od 14 dana počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ukoliko se radi o robi koja se dostavlja u više navrata rok počinje teći od predaje zadnjeg komada.

Reklamacije

Proizvodi iz našeg web shopa bit će zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Ako oštećenje nije vidljivo izvana, a dio ili cijeli sadržaj paketa je oštećen / razbijen, potrebno je napraviti 3 fotografije paketa:

Slika vanjskog pakiranja
Slika unutarnje ispune i načina pakiranja
Slika oštećenog / razbijenog sadržaja paketa


Fotografije je potrebno poslati na email adresu info@prvakucameda.com zajedno s opisom oštećenja i brojem narudžbe u roku od 24 sata nakon primanja oštećenog paketa kako bi Vam šteta mogla biti nadoknađena.

U slučaju potrebe za povratom/reklamacijom proizvoda, kupac robe je dužan obavijestiti prodavatelja pisanim putem na e-mail adresu info@prvakucameda.com navodeći razloge povrata ili reklamacije.

U slučaju povrata, potrošač je u skladu s odredbama članka 77. Zakona o zaštiti potrošača dužan o svom trošku dostaviti reklamirani proizvod Prodavatelju. Povrat se može napraviti isključivo za neoštećene proizvode, u originalnom pakiranju sa pratećom dokumentacijom i originalnim računom, u suprotnom se reklamacija neće moći priznati.

Za povrate robe, za koje kupac povrat ne izvrši osobnim dolaskom na prodajno mjesto prodavatelja, već se povrat radi putem dostavne službe, OPG Krešimir Čolić zadržava pravo zaračunati manipulativne troškove povrata kupljene robe u visini od 5% od iznosa vrijednosti robe za koju se vrši povrat (min. 100,00, a max. 500,00 kn).

U skladu sa člankom 76., stavak 1, OPG Krešimir Čolić. izvršit će povrat sredstava u roku od 14 dana od dana zaprimanja popunjenog Obrasca o jednostranom raskidu ugovora sklopljenog na daljinu, a umanjeno za eventualne stvarne manipulativne troškove povrata robe (sve u skladu s prethodnim pasusom). Povrat novca bit će izvršen tek nakon što roba bude vraćena, odnosno nakon obavijesti da je roba poslana na adresu tvrtke, sukladno članku 76., stavak 3.

Online rješavanje sporova

Regulativom Europske unije od 15. veljače. 2016. sporove vezane uz kupnju putem web shopa diljem cijele EU biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

 

Ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.