You are here:

Med hrvatskih pčelinjaka

Sustav označavanja domaćeg meda

Med-hrvatskih-pcelinjaka logo

Radi se o neobveznom sustavu označavanja kojeg provodi Hrvatska poljoprivredna agencija s ciljem informiranja potrošača o podrijetlu i utvrđenoj kvaliteti meda proizvedenog na pčelinjacima u Republici Hrvatskoj. Korisnici Znaka su hrvatski pčelari te objekti za proizvodnju pčelinjih proizvoda koji su upisani u Evidenciju pčelara i u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja se vodi u Hrvatskom pčelarskom savezu i Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji. 

Kvaliteta meda koji nosi znak Med hrvatskih pčelinjaka kontrolira se u laboratoriju Hrvatske poljoprivredne agencije.

Pakiranje meda označava se naljepnicom koja sadrži neponovljivi serijski broj pomoću kojega je moguće putem istoimene web aplikacije pronaći osnovne podatke o proizvođaču i medu. Pomoću web aplikacije moguće je pronaći podatke za kontakt proizvođača pojedinih vrsta meda ili proizvođača na određenoj lokaciji.

Za rad aplikacije potrebna je internet veza i bilo koji noviji web preglednik